Ved och barkflis, samt gårdens andra biprodukter

Du har funnit den bästa professionella vedhandeln i Kyrkslätt!
Vi har över 25 års erfarenhet och otaligt många nöjda och prismedvetna hushåll i regionen.
polttopuut

Våra klabbar

Vi erbjuder miljömedvetna vedeldare barkade björkklabbar med ett färdigt lägre kåldioxidsavtryck. Alla björkstockar kommer från valda partier från närregionens skogar.

Vi levererar upp till 8m3 partier till Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå. Av oss kan ni även låna färdigt laddade vagnar enligt beställning.

Läs mera på sidan – koivuklapit.fi!

Barkflis

Barkflis tillkommer som en biprodukt av vedproduktonen. Vi använder endast björk av vilken det kommer kådfritt och ljust barkflis. Med detta barflis kan ni täcka trädgårdsland, stigar och även perennor där ni inte vill att ogräs skall trivas.

Läs mera på sidan – koivuklapit.fi!

kuorikate
heinänteko

Hösilage

Vi producerar hösilage för eget bruk i samarbete med granngårdar och stall. Vi säljer även små partier enligt tillgång. Beroende på behov, så lagar vi både stora rundbalar, men även små kantbalar.

Halmbalar

Även uppvärmingnen av gårdens byggnader är självförsörjd i.o.m. att vi värmer med halmbalar som är en biprodukt av jordbruket.

olkipaalit