Ved och barkflis, samt gårdens andra biprodukter

Du har funnit den bästa professionella vedhandeln i Kyrkslätt!
Vi har över 25 års erfarenhet och otaliga nöjda prismedvetna hushåll i regionen.
polttopuut

Våra klabbar

Vi erbjuder miljömedvetna vedeldare barkade björkklabbar med ett färdigt lägre koldioxidavtryck. Alla björkstockar kommer från valda partier från närregionens skogar.

Vi levererar upp till 8m3 partier till Esbo, Kyrkslätt och Sjundeå. Av oss kan ni även låna färdigt lastade vagnar enligt beställning.

Läs mera på sidan – koivuklapit.fi!

Barkflis

Barkflis tillkommer som en biprodukt av vedproduktionen. Vi använder endast björk av vilken det kommer kådfri och ljus barkflis. Med barflis kan man täcka trädgårdsland, stigar och även perenner där man inte vill att ogräs skall trivas.

Läs mera på sidan – koivuklapit.fi!

kuorikate
heinänteko

Hösilage

Vi producerar hösilage för eget bruk i samarbete med granngårdar och stall. Vi säljer även små partier enligt tillgång. Beroende på behov balar vi stora rundbalar och även små kantbalar som knippas ihop till paket på 10 små balar i en stor kantbal.

Halmbalar

Även uppvärmingnen av gårdens byggnader är självförsörjd i.o.m. att vi värmer med halmbalar som är en biprodukt av jordbruket.

olkipaalit